Advies: Positionering behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz

Afbeeldingsresultaat voor wlz

De kern van dit advies van het Zorginstituut is om bij instellingszorg en situaties die daarop lijken, zoals geclusterd volledig pakket thuis (vpt), alle behandeling en aanvullende zorg ten laste van de Wet langdurige zorg (Wlz) te laten komen. De reden hiervoor is vooral dat de doelgroep (de meest kwetsbaren) is aangewezen op integrale, interdisciplinaire zorg. Positionering van behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz geeft de beste mogelijkheden deze zorg te bieden. De integrale zorg moet naast huisartsenzorg ook alle paramedische zorg, hulpmiddelen, farmaceutische zorg en tandheelkundige zorg omvatten.