Congres Mobile Healthcare

Data krijgt een steeds belangrijker plaats in onze gezondheidszorg. Er is steeds meer data en er zijn steeds meer databronnen beschikbaar. Door deze op de juiste manier toe te passen, aan elkaar te koppelen, kan de informatie hieruit omgezet worden in het verrijken van kennis rondom de patiënten zorg, onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering in de zorg. Zodat de zorg efficiënter, meer op maat, met minder fouten en daardoor goedkoper kan worden geleverd.

Nieuwe informatietechnologie en de veranderende arts-patiënt relatie

Nieuwe informatietechnologie en e-health bieden mogelijkheden om de gezondheidszorg te verbeteren, maar leveren ook uitdagingen op. Welke invloed hebben internet en social media op de zorgrelatie? Verandert de arts-patiëntrelatie door het gebruik van deze nieuwe technologie? En wat betekent dit voor uw rol als arts?Kansen en uitdagingen komen uitgebreid bod tijdens deze bijeenkomst.

Opnemen van gesprekken door patiënten
Patiënten mogen het gesprek met hun arts opnemen. Hoe ga je hiermee om? In oktober 2017 publiceert de KNMG een handreiking die artsen handvatten geeft om het opnemen van gesprekken op een goede manier te integreren in de praktijk: zodat het de patiënt helpt, past bij de arts en de zorg verder helpt. In deze presentatie bespreken wij deze handvatten met u.

De arts en online patiëntencontact
Steeds vaker gebruiken artsen social media en andere web-based mogelijkheden zoals e-mail en WhatsApp, om met hun patiënten en collega’s te communiceren. Hoe benut je de kansen en hoe ga je hier zorgvuldig mee om? Graag gaan wij met u in gesprek hierover.

Dag van het Advies 2017: Zinnige Zorg in de Praktijk

Hoe organiseren we Zinnige Zorg in de praktijk? Die vraag staat centraal op de Dag van het Advies 2017. Dit is een jaarlijkse bijeenkomst waar het Zorginstituut kennis uitwisselt én samenwerking zoekt met medisch adviseurs, juristen en zorginkopers bij zorgverzekeraars. Dit jaar nemen wij u mee in de wereld van Zinnige Zorg. Wij vragen u actief mee te denken over hoe u bij kunt dragen aan de Zinnige Zorg verbeteracties en de implementatie hiervan.

Informatie & Aanmelden

De Dag van het Advies vindt op 9 november 2017 plaats in de Koninklijke Groote Industrieele Club op de Dam 27 in Amsterdam. Het programma duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Vanaf 12.00 uur staat er een lunchbuffet klaar en na 17:00 bent u van harte welkom op de afsluitende borrel.

Aanmelden kan via dit formulier tot en met 30 oktober 2017. Bij grote belangstelling kunnen wij het aanmelden eerder sluiten.

Symposium zorgevaluatie ‘Versterk je netwerk’

Vorig jaar lanceerde de Federatie Medisch Specialisten tijdens een drukbezocht symposium het Adviesrapport Zorgevaluatie. Dit rapport bevat aanbevelingen om zorgevaluatie zo te organiseren dat het een structurele plek kan krijgen in het kwaliteitsbeleid in de zorg. Belangrijk, want met de onderzoeksresultaten kunnen we de besluitvorming in de spreekkamer steeds verder onderbouwen en professionaliseren. De afgelopen tijd nam de ontwikkeling van kennisagenda’s al een enorme vlucht. Op 3 november zetten we de volgende stap: netwerkvorming. Hoe kunnen partijen in het onderzoeksveld effectief samenwerken?