AP publiceert beleidsregels verwerking persoonsgegevens machtigingsvereiste

Gerelateerde afbeelding

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in afstemming met de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) beleidsregels opgesteld waarin wordt vastgesteld dat zorgverzekeraars in beginsel (bijzondere) persoonsgegevens mogen verwerken voor het zogenoemde machtingsvereiste.

Dit vereiste houdt in dat een verzekerde vooraf toestemming van de zorgverzekeraar moet hebben voor de vergoeding van bepaalde behandelingen, geneesmiddelen, hulpmiddelen of zorgaanbieders. Verzekeraars moeten wel onderbouwen waarom de gevraagde gegevens noodzakelijk zijn voor het verlenen van deze machtiging. Bovendien mogen zorgverleners hiervoor niet zonder toestemming hun geheimhoudingsplicht doorbreken.

Lees meer…

Bron AP