Zorpact publicatie: De samenwerking dient de mens

 

Publicatie 'De samenwerking dient de mens' gepresenteerd

In het voorjaar van 2015 gaven de ministeries van OCW en VWS het startsein voor het Zorgpact. Sindsdien is de beweging uitgegroeid tot een omvangrijke community van bijna honderd innovatieve samenwerkingen. De afgelopen 2,5 jaar hebben onderwijs-instellingen, werkgevers in zorg en welzijn en lokale overheden uiteenlopende ervaringen opgedaan met het gezamenlijk werken aan de zorg van de toekomst.

De belangrijkste inzichten die zij daarbij hebben opgedaan zijn samengevat in de publicatie ‘De samenwerking dient de mens’. Het is een beknopte samenvatting van de lessen en aanbevelingen die zij willen delen. De inzichten zijn verdeeld over vijf onderwerpen: vier inhoudelijke thema’s die overal in de Zorgpactcommunity op de agenda staan (Leren in de praktijk, Zorg en technologie, Toenemende opleidingseisen en Permanent leren) en één overkoepelend thema (Samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt).

Bron: Zorgpact

Facebook
LinkedIn
TWITTER

Zuyderland ziekenhuis ‘Living Lab’ voor e-health

Afbeeldingsresultaat voor zuyderland ehealth

In Zuyderland Medisch Centrum lopen op dit moment een aantal pilots op het vlak van e-health waarbij nauw wordt samengewerkt met zorgverzekeraar CZ. Zuyderland vervult daarbij de rol van ‘Living Lab’. Dat wil zeggen dat innovatieve ideeën en concepten samen met patiënten en cliënten worden ontwikkeld en in de praktijk worden getoetst. Lees verder

Facebook
LinkedIn
TWITTER

Nivel en Nictiz publiceren eHealth-monitor 2017

E-health: een bewuste keuze

Vijf jaar na de eerste monitor krijgen we een steeds beter beeld van de uitdagingen én de kansen die e-health biedt.
Uit de resultaten van de eHealth-monitor 2017 van het Nivel en Nictiz komen verschillende voorbeelden naar voren waarbij e-health relevant is voor zorggebruikers en zorgverleners. In het geval van online inzage ervaren chronisch zieken voordelen, zoals sneller inzicht in eigen medicatiegegevens en meer betrokkenheid bij de behandeling. Bij de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg vindt meer dan de helft gebruik van een digitale toepassing voor het uitvoeren van de dubbele medicatiecontrole noodzakelijk. Hierdoor is het voor een tweede zorgverlener mogelijk om op afstand te controleren of de juiste (dosering van) medicatie wordt toegediend bij een zorggebruiker.

Om doelmatig gebruik van e-health te stimuleren, doen Nictiz en het NIVEL een aantal aanbevelingen.

  • Zorgaanbieders kunnen helpen nut en noodzaak te verhelderen voor patiënten, zodat duidelijk is waarom e-health wordt ingezet, voor wie, met wie en op welk moment (formuleer visie en maak keuzes).
  • Overheid en ICT-leveranciers kunnen nog meer inzetten op het verbeteren van digitale gegevensuitwisseling en dubbele medicatiecontrole, zodat patiëntgegevens altijd beschikbaar en up-to-date zijn.
  • Opleidingsinstituten kunnen studenten ervaring laten opdoen met e-health en het onderdeel van de geboden opleiding maken.
  • Software-ontwikkelaars en zorgaanbieders kunnen zorgen dat eindgebruikers betrokken worden bij de ontwikkeling van e-health, maar ook voor goede ondersteuning bij het gebruik ervan.
  • Beroepsverenigingen kunnen zorgverleners ondersteunen en zorgen dat zij op de hoogte zijn van de mogelijkheden van e-health, maar ook dat regels, werkwijzen en richtlijnen helder zijn.
  • Onderzoeksinstituten kunnen wetenschappelijk onderzoek naar goede en slechte voorbeelden van e-health doen om zich te krijgen op de succesfactoren en belemmerende factoren bij het gebruik van e-health.

Bron: Nivel

Facebook
LinkedIn
TWITTER

Endobronchiale longvolumereductie (BLVR) bij ernstig longemfyseem is te verzekeren zorg

Gerelateerde afbeelding

Voor een specifieke groep patiënten met ernstig emfyseem waarbij behandeling met medicatie niet voldoende effectief is, is Bronchoscopische Long Volume Reductie (BLVR) middels éénrichtingskleppen een mogelijk alternatief. BLVR middels éénrichtingskleppen bij ernstig emfyseem is te verzekeren zorg (basispakket), zo concludeert het Zorginstituut in een standpunt dat op 17 november is gepubliceerd.

Om gepast gebruik van BLVR te bevorderen heeft de beroepsgroep in een waarborgendocument de indicaties en contra-indicaties omschreven wanneer een patiënt in aanmerking komt voor BLVR middels éénrichtingskleppen. Daarnaast zijn er duidelijke kwaliteitseisen voor de expertise centra opgesteld die deze behandeling zullen uitvoeren en is er duidelijke (schriftelijk) patiënten informatie voor deze behandeling met alle potentiële voor- en nadelen. Verder is in het waarborgendocument opgenomen dat een dataregistratie in ontwikkeling is waarin lange termijn gegevens worden verzameld over onder meer succes van de behandeling en complicaties.

Bron: Zorginstituut Nederland

Facebook
LinkedIn
TWITTER

Rivas Beatrixziekenhuis in Gorinchem volgens AD beste ziekenhuis van Nederland

Het Rivas Beatrixziekenhuis in Gorinchem is net als vorig jaar winnaar van de Ziekenhuis Top 100 van dagblad AD. Het ziekenhuis deed al veel goed, maar kon zelfs nóg beter.

Het Beatrixziekenhuis voert de Ziekenhuis Top 100 aan met een ongekend hoge score: het haalt 90 procent van de punten die het kan halen, nog meer dan vorig jaar. Op vrijwel alle van de 36 kwaliteitskenmerken die meetellen voor de lijst scoort het goed. Zo haalt het de maximale punten als het gaat om medicatie: medicijnen worden elektronisch voorgeschreven en bij bijna alle kinderen en ouderen wordt bij opname én ontslag het medicijngebruik gecontroleerd. Ook controles op ondervoeding, pijn en delier (ernstige verwardheid) zijn in het Beatrixziekenhuis op orde.

Het is voor de tweede keer in de geschiedenis van de Top 100 dat een ziekenhuis twee jaar achter elkaar wint. In 2013 en 2014 lukte dat het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht.

Lees meer >>>

Lees ook: Zorginstituut publiceert draaitabellen kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen

Facebook
LinkedIn
TWITTER

Inzicht in het gebruik van patiëntportalen: nog een wereld te winnen

Afbeeldingsresultaat voor vipp patiëntenportaal

Veel ziekenhuizen hebben behoefte aan meer inzicht in de gebruikersaantallen, omdat dit richting geeft aan hun strategie en communicatiebeleid. Het aantal patiënten dat de afgelopen maand contact heeft gehad met een zorgverlener en gebruik maakte van een patiëntportaal ligt tussen de 5% en 20%. Ziekenhuizen die nu 5% scoren hebben dus nog een slag te slaan om tot 10% te komen – een van de VIPP-doelstellingen. Voor de ziekenhuizen die binnen VIPP inzetten op een gebruikerspercentage van 25% ligt de lat helemaal hoog.​

Steeds meer ziekenhuizen bieden een patiëntportaal aan. Patiënten krijgen hierdoor meer inzicht in bijvoorbeeld hun medische gegevens en labresultaten waardoor ze de mogelijkheid hebben regie te voeren op hun zorgproces. Patiëntportalen krijgen alleen meerwaarde als patiënten ze ook daadwerkelijk gebruiken. Over dat gebruik is weinig bekend. Nictiz, expertisecentrum e-health heeft bij 24 ziekenhuizen met een patiëntportaal onderzocht hoe het staat met de gebruikersaantallen van hun patiëntportaal en hoe ze hun patiëntportaal promoten. Het verkennende onderzoek kunt u hier downloaden.

Lees meer>>>

Facebook
LinkedIn
TWITTER

IHI Whitepaper: The right care, in the right place, at the right time

FlowWP_Cover.jpg

Failing to achieve hospital-wide patient flow — the right care, in the right place, at the right time — puts patients at risk for suboptimal care and potential harm. It also increases the burden on clinicians and hospital staff and can accelerate burnout. Yet, while many understand the problem, they often lack the comprehensive strategies to address it.

Achieving hospital-wide patient flow, and ultimately improving outcomes and the experience of care for patients, requires an appreciation of the hospital as an interconnected, interdependent system of care. It also requires strong leadership; in fact, the role of executive leaders is critical for success.

The culmination of approximately two decades of IHI’s research, innovation, and learning about hospital-wide patient flow, this whitePaper guides leaders and quality improvement teams through an in-depth examination of a systems view of patient flow, theories for improvement, and high-leverage strategies and interventions to achieve hospital-wide patient flow.

Lees meer>>>

Facebook
LinkedIn
TWITTER

Dankzij kunstmatige intelligentie meer dan EUR 170 miljard besparing op kosten voor obesitas, dementie en borstkanker

Afbeeldingsresultaat voor pwc sherlock in health

Onderzoek van PwC heeft aangetoond dat het op grote schaal toepassen van kunstmatige intelligentie kan leiden tot besparingen voor patiënten en tot een efficiëntere en beter toegankelijke gezondheidszorg. Alleen al in de zorgtrajecten voor obesitas, dementie en borstkanker kunnen de Europese zorgstelsels naar schatting meer dan EUR 170 miljard besparen. Toch kan bijvoorbeeld strenge wet- en regelgeving de optimale inzet van kunstmatige intelligentie in de zorg nog behoorlijk belemmeren.

Lees verder

Facebook
LinkedIn
TWITTER

ACM: Collectief weigeren van zorgcontracten verboden

Afbeeldingsresultaat voor autoriteit consument en markt logo

De ACM ziet dat binnen bepaalde beroepsgroepen in de eerstelijnszorg veel zorgaanbieders overwegen om geen contract met de zorgverzekeraars te sluiten. De ACM krijgt ook signalen dat een deel van die zorgaanbieders dit met elkaar afstemt. Een dergelijke collectieve boycot is niet toegestaan. Ook het aanzetten tot of het faciliteren van een boycot, bijvoorbeeld door het geven van advies om niet te tekenen, kan in strijd zijn met de concurrentieregels. Lees verder

Facebook
LinkedIn
TWITTER

VGZ wint kort geding van revalidatiecentrum Ciran

Gerelateerde afbeelding

VGZ hoeft de betalingen aan Ciran niet te hervatten. Tot dat oordeel is de rechtbank in Gelderland gekomen in het kort geding dat de aanbieder van revalidatiezorg had aangespannen tegen de zorgverzekeraar. Ciran eiste dat VGZ voor 6,5 miljoen euro aan medisch specialistische revalidatiezorg in 2017 zou uitbetalen. VGZ leidde uit eigen onderzoek af dat veel door Ciran gedeclareerde zorg onrechtmatig was en hield betalingen achter. De rechter geeft de zorgverzekeraar hierin gelijk.

Ook zorgverzekeraars Zilveren Kruis en DSW hebben mogelijk tonnen per jaar te veel betaald aan Ciran en willen dat geld terug van Ciran. Dat maakte het onderzoeksprogramma Zembla in maart van dit jaar bekend. Ook Zilveren Kruis heeft onderzoek gedaan naar het declaratiegedrag, bevestigde een woordvoerster toen. Ciran zou volgens haar tonnen aan geld moeten terugbetalen.

Bron: SKIPR

Lees meer >>

Facebook
LinkedIn
TWITTER