Zorpact publicatie: De samenwerking dient de mens

 

Publicatie 'De samenwerking dient de mens' gepresenteerd

In het voorjaar van 2015 gaven de ministeries van OCW en VWS het startsein voor het Zorgpact. Sindsdien is de beweging uitgegroeid tot een omvangrijke community van bijna honderd innovatieve samenwerkingen. De afgelopen 2,5 jaar hebben onderwijs-instellingen, werkgevers in zorg en welzijn en lokale overheden uiteenlopende ervaringen opgedaan met het gezamenlijk werken aan de zorg van de toekomst.

De belangrijkste inzichten die zij daarbij hebben opgedaan zijn samengevat in de publicatie ‘De samenwerking dient de mens’. Het is een beknopte samenvatting van de lessen en aanbevelingen die zij willen delen. De inzichten zijn verdeeld over vijf onderwerpen: vier inhoudelijke thema’s die overal in de Zorgpactcommunity op de agenda staan (Leren in de praktijk, Zorg en technologie, Toenemende opleidingseisen en Permanent leren) en één overkoepelend thema (Samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt).

Bron: Zorgpact

Facebook
LinkedIn
TWITTER