Tussenrapportage implementatie kwaliteitsstandaard ‘Acuut Herseninfarct’

Gerelateerde afbeelding

Met de kwaliteitsstandaard ’Acuut Herseninfarct’ zijn partijen overeengekomen hoe de spoedzorg voor patiënten met een acuut herseninfarct, en de intra-arteriële trombectomie (IAT) in het bijzonder, ingericht gaat worden. Deze standaard regelt niet hoe de implementatie van deze kwaliteitsstandaard zijn invulling krijgt.


Het Landelijk netwerk acute zorg (LNAZ) is in juni 2017 door de landelijke partijen gevraagd om regie te nemen in de totstandkoming van afspraken in de regio. Via het Regionale Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) zijn met betrokken partijen afspraken gemaakt en protocollen opgesteld.

Download ‘Tussenrapportage implementatie kwaliteitsstandaard Acuut Herseninfarct’

PDF document | 101 pagina’s | 8,1 MB

Publicatie | 11-10-2017

 

Facebook
LinkedIn
TWITTER