DNB geeft visie op toekomst Nederlandse zorgverzekeraars

Afbeeldingsresultaat voor nederlandse bank zorgverzekering

De zorgverzekeringssector staat  voor een aantal grote uitdagingen.  Toenemende zorgkosten, veranderend klantgedrag, groeiende (medisch) technologische  mogelijkheden en veranderende wet- en regelgeving hebben hun weerslag op de  sector.
Een duurzame en maatschappelijk dienstbare zorgverzekeringssector vraagt om extra inspanningen van alle betrokkenen: zorgverzekeraars, zorgaanbieders, beleidsmakers en toezichthouders. Zorgverzekeraars moeten hun bedrijfsmodel en risicomanagement blijven moderniseren en de financiële buffers op peil houden.
Daarbij moeten zij tevens genoeg ruimte krijgen om hun huidige, door de wet ingegeven regierol in de zorg te kunnen vervullen zoals beoogd.

Dat schrijft de Nederlandse Bank in haar rapport Visie op de toekomst van de Nederlandse zorgverzekeraars dat op 5 december is gepubliceerd.

Lees meer…

Facebook
LinkedIn
TWITTER