Zorgverzekeraar mag indicatie inhoudelijk beoordelen

Gerelateerde afbeelding

De professionele autonomie van een zorgaanbieder betekent niet dat een  zorgverzekeraar niet mag controleren of aan alle voorwaarden van de dekking is voldaan. De zorgverzekeraars hebben namelijk in het huidige zorgsysteem een controle- en – regietaak die een inhoudelijke beoordeling met zich meebrengt.
Naast medisch-inhoudelijke criteria speelt daarbij ook de doelmatigheid een belangrijke rol. Bij doelmatigheid gaat het om de meerwaarde van een behandeling, met andere woorden, om een gunstige prijs/ prestatieverhouding.
Het gemotiveerde standpunt van de indicerend arts van de zorgaanbieder wordt tot uitgangspunt genomen, maar de zorgverzekeraar mag en moet dit standpunt controleren. Dat de zorgverzekeraar van een zorgaanbieder mag verlangen dat deze, namens de verzekerde, voldoende concrete en toetsbare uitleg geeft over de passendheid van een behandeling, betekent niet dat de zorgverzekeraar ‘op de stoel van de arts’ gaat zitten. Het gaat om alle informatie die de zorgverzekeraar nodig heeft om te kunnen beoordelen of er een vergoedingsrecht bestaat en dus ook of de behandeling doelmatig is.

Dit is de conclusie van de Rechtbank Midden-Nederland in het vonnis van 19 juli 2019 in een kort geding dat OCA had aangespannen tegen zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland

Facebook
LinkedIn
TWITTER

Joep de Groot opvolger bestuursvoorzitter CZ

Joep de Groot (48 jaar) is door de Raad van Commissarissen voorgedragen als voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar CZ.
Hij volgt vanaf 1 mei a.s. Wim van der Meeren op.
Joep de Groot is bij CZ een bekend gezicht; hij is al sinds 2010 lid van de Raad van Bestuur van CbusineZ, de innovatie- en participatiemaatschappij van CZ. Arno van Son blijft voorzitter van de Raad van Bestuur van CbusineZ en lid van de Raad van Bestuur CZ. Wie Joep de Groot opvolgt bij CbusineZ is nog niet bekend.

Joep de Groot heeft de afgelopen jaren met zijn team bij CbusineZ zich vooral sterk gemaakt om doorbraken te realiseren om de zorg voor de toekomst betaalbaar en beschikbaar te houden. Niet alleen op het gebied van eHealth, hulpmiddelen en robotica, maar ook met initiatieven met ziekenhuizen en artsen om dure geneesmiddelen weer betaalbaar te krijgen.

Bron: CZ

Facebook
LinkedIn
TWITTER

Leefstijlcoaches maken statement richting zorgverzekeraars

Afbeeldingsresultaat voor blcn leefstijlcoach

Sinds 1 januari maakt de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) deel uit van het basispakket van de zorgverzekering. Dit leefstijlcoachingsprogramma van 2 jaar begeleidt mensen met obesitas naar gezonde gewoontes. De contractering van zorgverzekeraars met leefstijlcoaches verloopt echter nog niet overal soepel en sommige zorgverzekeraars bieden volgens de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) een te lage vergoeding. Daardoor staan gemotiveerde deelnemers al een paar weken in de wacht. De BLCN adviseert vandaag zijn leden om waar mogelijk te starten en binnen het programma expliciet de zorgverzekeraars te bedanken die wél een kostendekkende vergoeding bieden.

Lees verder

Facebook
LinkedIn
TWITTER

Pijnspecialisten stellen volumenormen op voor hoogcomplexe behandelingen

Afbeeldingsresultaat voor epiduroscopie

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie voert een actief beleid op het gebied van de kwaliteit en de veiligheid. Voor de pijngeneeskunde is in 2010 gestart met de certificering van pijnspecialisten en pijnklinieken. In aanvulling hierop heeft de Sectie Pijn- en Palliatieve Geneeskunde volumenormen opgesteld voor hoogcomplexe behandelingen in de pijngeneeskunde, zoals chordotomiën en epiduroscopiën. Doel hiervan is de kwaliteit en veiligheid in de zorg voor chronische pijn verder te verbeteren.
De komende periode wordt bekeken hoe de volumenormen ingepast kunnen worden in de kwaliteitsvisitaties en/of registratie van pijncentra.

Bron: NVA

Facebook
LinkedIn
TWITTER

Meetlat seniorvriendelijke ziekenhuiszorg bekend

Gerelateerde afbeelding

Samen met inhoudsdeskundigen heeft KBO-PCOB nieuwe kwaliteitsaspecten  ontwikkeld voor seniorvriendelijke ziekenhuiszorg. De meetlat met acht kwaliteitsaspecten is naar alle ziekenhuizen gestuurd en vormt de basis voor het onderzoek naar het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis 2019-2020.
In 2013, 2015 en in 2017 reikte KBO-PCOB in samenwerking met onderzoeksbureau Mediquest het keurmerk al uit aan ziekenhuizen die de zorg en dienstverlening goed afgestemd hebben op de wensen en behoeften van senioren.

Lees verder….

Facebook
LinkedIn
TWITTER

NVU verhoogt volumenorm prostaatoperaties naar 100

De bronafbeelding bekijken

De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft vandaag de nieuwe kwaliteitscriteria voor prostaatkankerzorg gepubliceerd. In de eerdere Kwaliteitsnorm Prostaatcarcinoom is het minimum aantal prostatectomieën voor prostaatcarcinoom per jaar per ziekenhuislocatie op 50 gesteld. Teneinde het proces van zorgconcentratie verder te bevorderen wordt het minimaal aantal prostatectomieën voor prostaatcarcinoom per jaar per locatie vanaf 1 januari 2019 naar 100 opgehoogd.

Bron: NVU

Facebook
LinkedIn
TWITTER

Zorginstituut: mogelijk extra sterfte borstkanker door gebruik Mammaprint®

Afbeeldingsresultaat voor mammaprint

Afzien van chemotherapie op basis van de MammaPrint® leidt mogelijk tot aanzienlijke extra sterfte van vrouwen die niet opweegt tegen de voordelen van het niet hoeven ondergaan van chemotherapie.
Dat stelt het Zorginstituut in een rapport dat op 27 september is aangeboden aan minister Bruins van VWS.
Omdat het klinisch nut van de test niet is aangetoond voldoet de MammaPrint® niet aan de stand van de wetenschap en praktijk en kan niet ten laste van het basispakket worden gebracht.

Uit de reacties van partijen blijkt dat zij de test graag zouden inzetten bij een bepaalde subgroep van patiënten. De wetenschappelijke onderbouwing hiervoor
ontbreekt volgens het Zorginstituut. Als partijen ervoor kiezen het klinisch nut van de MammaPrint® in deze subgroep te willen onderzoeken, zullen het Zorginstituut en ZonMw een eventuele aanvraag voor tijdelijke financiering van de zorg en onderzoek
beoordelen aan de hand van de geldende voorwaarden.

Lees verder…

 

Facebook
LinkedIn
TWITTER

Projectenboek Doelmatigheid van Zorg 2018

Tijdens het Symposium Doelmatigheid van zorg 2018 op woensdag 18 april jl. in Leiden is het Projectenboek Doelmatigheid van Zorg 2018 gepresenteerd.

Tot en met 31 januari 2018 konden aios (assistenten in opleiding tot specialist) een initiatief indienen dat bijdraagt aan doelmatig leren denken en handelen, om zo kans te maken op de Doelmatigheidsprijs 2018. In totaal hebben zij 47 projecten ingediend. De jury, bestaande uit een opleider, twee aios, een onderwijskundige, een lid van de stuurgroep van het Bewustzijnsproject, een bestuurder en twee leden van de cliëntenraad LUMC, nomineerde er twaalf.
Met de Doelmatigheidsprijs worden aios gestimuleerd om met een kritische blik te kijken naar de praktijk van alledag en te zien waar verbeteringen mogelijk zijn om zo de zorg te optimaliseren.
In dit projectenboek 2018 staan alle ingezonden projecten, waaronder die van de twaalf genomineerden.

Bron: Bewustzijnsproject

Facebook
LinkedIn
TWITTER

Rapport Coaching op Leefstijl (CooL) gepubliceerd

Leefstijlcoaching gericht op de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt reduceert overgewicht en verbetert de leefstijl op korte en lange termijn. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 350 deelnemers door Maastricht University/Tilburg University in samenwerking met zorgverzekeraar CZ en de Academie voor Leefstijl en Gezondheid. Ook de kwaliteit van leven en gezond gedrag waren duurzaam verbeterd.

Dit 4-jarig implementatieonderzoek heeft bijgedragen aan het addendum van het Zorginstituut bij het standpunt over de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) uit 2009 en was de basis voor de beleidsregels die NZa naar verwachting vóór 1 juli publiceert. Daarmee kan de GLI vanaf 2019 worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Het rapport Coaching op Leefstijl (CooL) van Celeste van Rinsum c.s. is hier te downloaden.

Een samenvatting van de resultaten is te vinden in een artikel in het International Journal of Environmental Research and Public Health.

Bron: CZ

Facebook
LinkedIn
TWITTER

Protonentherapie: wanneer vergoed ten laste van basisverzekering?

Afbeeldingsresultaat voor protonencentrum groningen

Het Zorginstituut Nederland heeft in een brief aan Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse vereniging voor Radiotherapie en Oncologie op grond van de actuele situatie samengevat wanneer een verzekerde wel of niet protonentherapie vergoed krijgt ten laste van de basisverzekering.

Kort samengevat is op dit moment de situatie m.b.t. het basispakket als volgt:

Alle verzekerden met een zogenoemde ‘standaardindicatie’ komen in principe in aanmerking voor (vergoeding van) protonentherapie ten laste van de basisverzekering. De standaardindicaties zijn:

  • intra-oculaire tumoren,
  • chordomen/chondrosarcomen
  • pediatrische tumoren

Voor de zogenoemde model-based indicaties (hoofd-halstumor, mammacarcinoom, longcarcinoom en prostaatcarcinoom) geldt dat deze alleen in aanmerking komen voor (vergoeding van) protonentherapie ten laste van de basisverzekering, indien een behandelaar-radiotherapeut met toepassing van het Landelijk indicatie protocol protonentherapie heeft geconcludeerd dat voor de betreffende patiënt een klinisch relevant voordeel is te verwachten van protonentherapie in vergelijking met state-of-the-art fotonentherapie.
Alleen voor hoofd-halstumoren is momenteel een Landelijk indicatieprotocol beschikbaar.

Voor alle overige situaties bestaat op dit moment geen recht op (vergoeding van) protonentherapie ten laste van de basisverzekering.

Bron: Zorginstituut Nederland

 

Facebook
LinkedIn
TWITTER